VIZANTIJSKE SLIKE

VIZANTIJSKE SLIKE

VIZANTIJSKE SLIKE

800 rsd

Sedamnaest istorijskih eseja koji se prevashodno odnose na pojedine ličnosti iz duge i burne prošlosti Vizantijskog carstva. Tu su živopisni ženski portreti – Život jedne vizantijske carice. Atenaida, Teodora, Carica Irina, Jedna vizantijska građanka u VIII veku. Blažena Teodora, Teofana, Zoja Porfirogenita, Ana Dalasina, Ana Komnina i Carica Irina Duka. Nasuprot njima su sjajni portreti careva Vasilija I Makedinca, Lava VI Mudrog, Andronika I Komnina i pesnika Teodora Prodroma. Osim toga i dva posebna eseja: „Jedna građanska porodica u Vizantiji XI veka“ i „Vizantija i Zapad u vreme krstaških ratova“.

Kategorija:
00000

Dodatne informacije

Autor

Šarl Dil

Reviews(0)

There are no reviews yet.

Add a Review

Be the first to review “VIZANTIJSKE SLIKE”